Hvad er et issue egentlig?

Ja, populært sagt er et issue forskellen på dine stakeholderes forventninger og den præstation eller de handlinger, din virksomhede (organisation) er i stand til at levere.

Vi taler med andre ord om den uoverensstemmelse – eller det ’gab’ – der er imellem på den ene side dét som virksomheden foretager sig (altså dens handlinger, ledelsens udtalelser, signaler af enhver art etc.), OG på den anden side de forventninger som interessenterne (dine stakeholders) har. Læs mere om stakeholders her.

Det er min erfaring, at den slags ”gab”  typisk skabes eller opstår på grund af

  • en strategisk forandring,
  • en hændelse,
  • en påstand,
  • en væsentlig nyhed (eller anden information af betydning for stakeholderne),
  • en bekymring,
  • et problem eller
  • en mulighed (!),

som vel at mærke rummer et potentiale til at påvirke din virksomhed (organisation) negativt (læs: forretningskritisk med skade på såvel omdømme som økonomi eller andet af betydning).

NB! Et issue kan i øvrigt også komme til udtryk, når der opstår en uenighed om fakta eller værdier.