Strategisk kommunikation!

Det lyder ikke bare flot – også lidt floskelagtigt. For stort set alle, der beskæftiger sig med kommunikation, bedyrer naturligvis, at de arbejder ‘strategisk’. Men gør de nu også det?

Nej, det gør de bestemt ikke. I min verden arbejder man i hvert fald først strategisk, når man gennem sin kommunikation – bade aktivt og påviseligt – bidrager til, at organisationen når sine forretningsmæssige mål.

Det handler derfor om flere ting, før man er i mål.

Reel (!) kommunikationsplanlægning er naturligvis en af de vigtige ingredienser. For når så mange virksomheder, organisationer og institutioner misser deres mål, hænger det som regel sammen med, at de slet ingen plan har for, hvad de skal, hvornår og hvordan.

Hvor svært kan det være?

Jeg siger ikke, det er let. Jeg kan bare konstatere, at marketingfolk (på dette felt) ofte er både bedre og længere fremme end kommunikationsfolk. De er vant til at udarbejde målrettede – og målbare – planer for de kampagner, som gennem kalenderåret skal bidrage til at afsætte virksomhedens varer eller services.

Selvfølgelig ses sådanne planer også blandt professionelle kommunikationsfolk; der er bare langt imellem, kan jeg godt røbe. I virkeligheden er det jo uforståeligt, men årsagen skal ikke sjældent findes i, at forbløffende få topchefer stiller krav om den form for kommunikationsplanlægning.

Derfor giver den gode gamle med

”Ude af øje, ude af sind”

i høj grad mening at hive på banen her. For bliver man som topchef ikke løbende mindet om vigtigheden af at pleje og passe godt på sin “corporate communication” – ja, så bliver det meget let den daglige drift, som atter en gang vinder over det mere langsigtede og som dermed brutalt fortrænger den vigtige strategiske kommunikation til en plads på bageste række.

Det er en rigtig skidt idé, og mange topchefer har derfor bittert fortrudt deres manglende prioritering, når (f.eks.) en af de ‘slumrende’ kriser fører til (berettiget) kritisk presseomtale af virksomheden. Sådanne kriser findes i de fleste organisationer, og de kan ofte med lethed forudses gennem en konsekvent anvendelse af Issues Management.

Lad mig derfor – frit efter Warren Buffett – minde om, hvad det er, vi dybest set taler om her:

Hvis du taber penge for virksomheden, vil jeg være forstående. Men hvis du på grund af en lousy prioritering skader virksomhedens omdømme – ja, så kan du godt regne med, at jeg vil være skånselsløs i min kritik.

Så når det drejer sig om corporate communications over for virksomhedens forskellige stakeholders vil en strategisk tilgang til kommunikationen næsten altid føre til, at en masse bøvl af både in- og ekstern karakter kan undgås. Og når en sådan ’adfærd’ tilmed er en både vigtig, spændende OG samtidig uhyre interessant disciplin at beskæftige sig med, giver det god mening at overveje, om jeres nuværende indsats på dette område kan blive endnu bedre?

Og kommer du frem til, at en second opinion på jeres nuværende måde at gribe virksomhedens corporate communication an på er en god idé, så ring eller send en mail.