Hvem er de så – dine stakeholders?

Hvordan sikrer du dig, at din krisekommunikation med de forskellige stakeholders er både effektiv, gennemtænkt og i det hele taget professionel?

Du må aldrig havne i en dobbeltkrise. Følg derfor fremgangsmåden her; så er du i hvert fald godt på vej:

Ved du hvem dine vigtigste interessenter er? Er du sikker?

Hvis svaret er ja, ved du så også, hvordan du får dem i tale, når du her-og-nu har brug for det? Altså navne, telefonnumre, mail- og (måske også) Twitter-adresser? Og hvad med den fysiske adresse? Forbløffende har rent faktisk så godt styr på deres stakeholders, at de med kort varsel er i stand til at kommunikere effektivt og professionelt med dem. Og ’kort varsel’ er præcist, hvad vi tale om her.

Start med at spørge både dig selv og de relevante kolleger omkring dig:

”Hvem, i en krise, har vi brug for at kommunikere med, når det drejer sig om at minimere de potentielle skader på vores omdømme og anseelse, som kriser stort set altid fører med sig?”

Du har forhåbentlig en god fornemmelse af, hvem dine vigtigste stakeholders er. Altså dem, I bare SKAL have fat i i en krise. Men, som nævnt: Langt fra alle har dem samlet i en form, som gør det muligt at kommunikere med dem her-og-nu. Og det er nødvendigt, kan jeg godt røbe.

Så se at få denne oversigt på plads. Med det samme. Så er du godt i gang. Og blot som inspiration følger her en (ikke-prioriteret) liste med stakeholders som du (for en stor dels vedkommende) skal have med på din liste (i din database):

 • Kunder / klienter
 • Alle ledere i din virksomhed/organisation
 • Alle medarbejdere (inkl. eventuelt endnu ikke tiltrådte!) / Pensionister (tidligere ansatte)
 • Bestyrelsesmedlemmer / Ejere / Aktionærer / Investorer
 • Datterselskaber
 • Tillidsrepræsentanter / Samarbejdsudvalg o.l.
 • Fagforeninger
 • Repræsentantskabsmedlemmer
 • Baker / Långivere / Finansieringskilder
 • Aktieanalytikere / Brancheanalytikere
 • Ratingbureauer
 • Brancheforeninger
 • Handelsstandsforeninger
 • Andre foreninger
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Toneangivende eksperter (læs: som ofte bliver brugt af medierne)
 • Opinionsdannere
 • Myndigheder
 • Politikere
 • Råd / Nævn / Udvalg o.l.
 • Samarbejdspartere
 • Leverandører
 • Nære rådgivere (dvs. advokater, revisorer, kriserådgiver (!) m.fl.)
 • Medierne
 • E-fluentials (dvs. toneangivende ”Tweeters”, relevante Facebook-grupper m.fl.)
 • Bobestyrer / Kurator / Administrator / Formueforvalter o.l.
 • Modparter i forskellige sammenhænge (retssager, tvister)
 • NGOer / Pressionsgrupper
 • Konkurrenter
 • Frivillige
 • Den brede offentlighed

Herefter er der to ting, du – lynhurtigt – skal have taget stilling til.

Hvad det er, kan du læse mere om her.